Utforska våra fantastiska resor nedan för mer information om varje unik upplevelse! Välj att ta steget från din nuvarande plats till den drömversion av dig själv som du alltid velat vara!

25 maj - 1 juni

Denna unika utbildning i KBT och ACT coaching är inte bara en väg till professionell framgång, utan också en resa mot personlig utveckling och insikt. Genom en blandning av teori och praktik, djupdyker vi inte bara i coachningsfärdigheter utan även i våra egna tankemönster och känslor.
Det handlar inte bara om att lösa problem här och nu, utan också om att bygga en djupare förståelse för hur våra tankar och känslor påverkar oss.
Under utbildningen utforskar vi inte bara coachingens teoretiska sidor, utan även våra egna tankemönster och beteenden. Det är en intensiv, men också djupt givande resa där du kommer att lära känna dig själv och dina klienter på ett helt nytt sätt.
Denna utbildning är mer än bara en serie lektioner - det är en möjlighet att förändra både ditt liv och andras på ett djupt och meningsfullt sätt.

Ur Innehållet:

 • ​Självkänsla och Självbild: Utforska din identitet, din livssyn och värdegrund, samt identifiera och hantera begränsande övertygelser.
 • ACT & Mindfulness: Lär dig att leva i nuet med mindfulness, utforska dina värderingar och målstyrning, samt hantera stress och skapa balans i livet.
 • Coaching Tekniker och Samtalsmetodik: Utveckla din coachningsstil genom effektiv samtalsträning, aktivt lyssnande och kraftfulla frågor.
 • Mental Träning och Tankens Kraft: Förbättra din självbild och självkänsla genom att lära dig att styra dina tankar och känslor, samt bryta negativa tankemönster.
 • ACT: Det finns grundprinciper i ACT Coaching som syftar till att öka patientens psykologiska flexibilitet: 
 • ​1. Kognitiv defusion: Att lära sig uppfatta tankar, känslor, bilder m.m. som självständiga objekt, snarare än en del av ens identitet.
 • 2. Vad är verkligt: Vilken är din verklighet, alla har olika verkligheter, byta verklighet
 • 3. Vad är din sanning: Vilken är din sanning, finns det någon sanning, byta sanning
 • 4. Acceptans: Att låta tankarna och känslorna komma och gå utan att vare sig förneka, kämpa emot eller hålla sig fast vid dem.
 • 5. Kontakt med nuet: Medvetenhet om nuet, upplevt med öppenhet, intresse och mottaglighet.
 • 6. Observerande jag: Att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva.
 • ​7. Värderad riktning: Värderingar. Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast, snarare än vad som förväntas av en.
 • KBT: betyder Kognitiv Beteende terapeutisk Coaching och är en ny Coachingform som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu, snarare än att ägna sig åt det förflutna som man gör i psykodynamisk terapi. Tankar, känslor och beteenden hänger ihop och påverkar alla varandra och kan förklara mycket av det dåliga måendet vi har. Men på samma sätt så kan vi påverka dem så att vi mår bra också.
 • Mindfulness: Avsikten och syftet med den här utbildningen är att erbjuda dig redskap med vars hjälp du kan börja lära dig själv och andra att leva mer medvetet i nuet, då nuet är den enda del av livet som du kan påverka. Jag vill även öka din medvetenhet om vad som pågår i dig och i din omvärld. Genom medveten träning kan du, istället för att reagera utifrån ditt ”gamla” livsmönster i olika situationer, börja agera i nuet med en högre grad av valfrihet och flexibilitet än tidigare, då sanningen om ditt liv finns här och nu.
 • ZEN Meditation: är grunden i Mindfulness. Ordet zen kommer från sanskrit ordet dhyana som betyder fokusering av sinnet eller helt enkelt meditation. Den stillasittande meditationen som i zen kallas zazen (za betyder sitta) tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade på nuet. Vi lär oss att släppa taget om gamla mönster, ideer och tankar samt bilder och fantasier och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Denna utbildning är utformad för att rusta dig med de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att bli en certifierad coach, redo att guida andra på deras personliga resa mot självinsikt och tillväxt. För att uppnå certifiering krävs genomförande av 40 timmars dokumenterad coachning. Ytterligare information kommer att tillhandahållas under utbildningen.

1-8 juni

Andlig & Mental Coaching är en unik utbildningsresa som kombinerar personlig utveckling med professionell coachning. Under denna intensiva kurs kommer du att fördjupa dig i ämnen som självreflektion, meditation, andlighet och coachningsmetodik. Genom interaktiva sessioner och övningar kommer du att lära dig att hjälpa klienter att identifiera och övervinna sina mentala och känslomässiga hinder, samtidigt som du uppmuntrar dem att ansluta till sin inre visdom och uppfylla sina mål. Syftet med Andlig & Mental Coaching är att anpassa ditt inre andliga liv med ditt yttre liv. Det är ett system som hjälper till att rensa bort mentala, känslomässiga och fysiska rörelser så att du kan höra meddelandena inifrån. Det hjälper dig också att upptäcka ditt livssyfte så att du kan utforma ett liv som stöder din livsresa

Ur Innehållet:

 • ​Utforska ditt eget inre landskap och utveckla en djupare förståelse för dig själv.
 • Lära dig effektiva coachningsverktyg och tekniker för att stödja klienters personliga tillväxt.
 • Utveckla din förmåga att lyssna empatiskt och skapa en trygg och stödjande miljö för dina klienter.
 • Integrera andliga principer och praktiker i ditt coachingarbete för att främja totalt välbefinnande.
 • Utforska etiska riktlinjer och professionella standarder för coachning.


​Beroende & Medberoende Coach
Ett Beroende är i grunden ett för mycket beteende som utvecklas till ett överlevnadssätt, människan har skapat sig ett abnormt förhållningssätt till en sak eller beteende i tron att det hjälper oss att leva drägligt. Vi kan dricka, spela, droga, shoppa, ha sex, söka bekräftelse och arbeta för mycket m.m.
Den som är medberoende är oftast inte medveten om att de blivit medberoende, då tillståndet gradvis ökar ju mer individen anpassar sitt beteende, personligt och känslomässigt efter den som är beroende i hopp om att kunna hjälpa.

Innehållet:

 • ​Steg 1. Livslögner & Anpassning
 • Steg 2. Livsmönster & Jaget/Egot
 • Steg 3. Sanningen & Verkligheten
 • Steg 4. Reflektion/Självrannsakan
 • Steg 5. Medvetenhet/ Mindfulness
 • Steg 6. Acceptans & Frigörelse
 • Steg 7. Självkärlek & Självkänsla
 • Steg 8. Meningsfullhet/Värderingar/Syfte
 • Steg 9. Tankens Kraft/Mental Förändring
 • Steg 10. Rädslor & Eget ansvar
 • Steg 11. Förändring/utveckling
 • Steg 12. Beslut & Val & Handlingar
 • Olika Coaching metoder på varje steg

Denna utbildning är utformad för att rusta dig med de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att bli en certifierad coach, redo att guida andra på deras personliga resa mot självinsikt och tillväxt. För att uppnå certifiering krävs genomförande av 40 timmars dokumenterad coachning. Ytterligare information kommer att tillhandahållas under utbildningen.

Häng med i Facebook gruppen!

14-21 september

Detta är en unik utbildning i Livscoaching med Kognitiv inriktning som stödjer ICF:s normer och riktlinjer. Vår coaching modell bygger på en effektiv och funktionell metod som ser till hela människan och till hela människans livssituation, metoden stimulerar individen till en inre trygghet och god självkänsla och stärker individens förmåga att ta ett eget ansvar för sitt liv, utifrån detta kan sedan individen se alla möjligheter i detta och ta ut riktningen på sitt liv.

Livscoaching innebär för oss att frigöra en individs fulla potential för att kunna nå de mål och det liv som önskas. Vår Livscoachings modell ökar möjligheten att se sammanhang och ger nya perspektiv samt stimulerar ett positivt tänkande. Metoden bygger på individuella samtal med ett coachande förhållningssätt. Det betyder att individens mål och intressen står i centrum samt att individen själv har alla svar på sina utmaningar inom sig, men att vi tillhandahåller verktyg och stödjer individen i att dels hitta sina svar, dels våga förverkliga dom.

Till vad används Livscoaching?
​Livscoaching används för att hjälpa sig själv och andra människor med allt nedanstående (om än inte på en och samma gång...)

Denna utbildning är utformad för att rusta dig med de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att bli en certifierad coach, redo att guida andra på deras personliga resa mot självinsikt och tillväxt. För att uppnå certifiering krävs genomförande av 40 timmars dokumenterad coachning. Ytterligare information kommer att tillhandahållas under utbildningen.

21-28 september

Utbildningen ger dig verktygen för att hantera stress, öka välbefinnandet och vägleder dig till personlig utveckling. Genom praktiska övningar och coaching av min professionalitet får du tillgång till kraftfulla verktyg för avslappning, medveten andning och meditation. Efter kursen är du redo att guida dig själv och andra till ett liv i balans och välmående - och du blir certifierad för din framgång!

​UTBILDNINGAR SOM INGÅR I UTBILDNINGEN
Certifierad Mindfulness Coach
Certifierad Meditations Coach
Certifierad Power Qi Gong instruktör/Coach
Certifierad 5 Elementens Qi Gong instruktör/Coac
​HSP Coach

Ur Innehållet:

 • ​Tekniker för avspänning av både kropp och sinne
 • Andningsövningar för att öka medvetenheten
 • Metoder för att hantera och förstå känslor och acceptera dem
 • Snabba meditationstekniker för att hantera stress
 • Utbildning i Zen meditation
 • Praktiska verktyg för stresshantering och kroppsmedvetenhet
 • Guidade meditationer för att utforska och utveckla inre potential
 • Övningar för att skapa balans, insikt och lugn i livet
 • Aktiviteter för att förbättra hälsan, inklusive Qi Gong och avslappnande kroppsövningar
 • Teoretiska inslag och diskussioner i grupp för ytterligare förståelse och insikt.

Genom kurserna kommer du delta i cirka 40 timmars praktisk och teoretisk utbildning. Efter det kommer du fortsätta med ett 10-veckors program antingen individuellt eller i grupp i din hemmiljö. Du kommer att få en komplett 10-veckors program, inklusive 8 mindfulness-meditationer tillgängliga i mp3-format, samt 3 mp4-filer och 2 mp3-filer för 2 olika Qi Gong-övningar.

Får jag ge dig en gåva?

Du får min kärleksmeditation idag!

All rights reserved - Kjell Haglund 2024